CZYM JEST PSYCHOTERAPIA?

CZYM JEST PSYCHOTERAPIA?

czym jest psychoterapiaCelem psychoterapii jest przyniesienie ulgi w  cierpieniu psychicznym a czasem fizycznym oraz dokonanie zmian w sposobie myślenia, zachowania oraz przeżywania emocji.  Psychoterapia to usystematyzowany zbiór procedur zmierzających do zmodyfikowania zachowania. Pomaga zmienić błędne struktury poznawcze zwane schematami poznawczymi które ograniczają człowieka.  Rozmowa z psychologiem to nie to samo co rozmowa z kimś bliskim lub z przyjacielem. Psychoterapeuta ma profesjonalną wiedzę która pomaga rozumieć trudności z którymi boryka się pacjent w zależności od problemu stosuje określone techniki  terapeutyczne lub interwencje. Psychoterapia pomaga przezwyciężyć zachowania destrukcyjne, odruchowe sposoby reagowania czyli tak zwane myśli automatyczne. Uczy pokonywania lęku i wykorzystywania nowych nieznanych możliwości, jest to proces prowadzący do zmiany która jest niezbędna do usunięcia objawów.

Jaką korzyść można mieć z podjęcia psychoterapii?

To nie tylko rozwiązanie trudności z powodu których szukamy pomocy ale również polepszenie Zdolność tworzenia relacji z innymi ludźmi, radzenia sobie ze stresem, zwiększenie poczucia własnej wartości, rozwój osobisty oraz zwiększenie satysfakcji z twojego życia.  Jednak psychoterapię stosujemy również dla zachowania zdrowia po to aby je ochraniać i wzbogacić.

Kiedy warto skorzystać z takiej formy wsparcia?

  • jeśli doświadczamy trudności w budowaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi
  • jeśli doświadczamy zbyt silne lub nieadekwatne do danej sytuacji emocje
  • jeśli przeżywamy w swoim życiu sytuacje kryzysowe, trudne, z którymi nie potrafimy sobie poradzić
  • jeśli nasze zachowanie wydaje nam się nieadekwatne, nieprzystosowawcze, a czasem szkodliwe (również dla nas samych)
  • jeśli doświadczamy objawów nerwicowych lub lękowych
  • inne powody, które wpływają na nasze subiektywne poczucie cierpienia

Dla wielu osób zgłoszenie się do psychologa lub psychoterapeuty jest krępujące. Pacjenci obawiają się także problemów z komunikacją. Dlatego warto szukać pomocy u polskojęzycznego(polskiego) psychologa lub psychoterapeuty.